Klub

Klub agility Třešť

Před několika lety se hrstka psích nadšenců začala scházet na louce nad Třeští a snažila se své psy naučit alespoň základům poslušnosti. Je ale všeobecně známo,že pes je zvíře nadmíru chytré a tak pouhá poslušnost brzy nestačila a přibyl i nácvik obrany.

K velké nelibě všech psů však zůstalo jen u základů. Totiž když figurant dává "kousnout" urostlé německé doze,která je ve vyšší váhové kategorii než on sám,pak o zadržení na dálku nemůže být ani řeč.

Roky míjely a do světa psích sportů nenápadně proniklo agility. Na překážkách vyrobených doma "na koleně" jsme začali hopsat i my a vážně uvažovali o založení klubu

K.A.T. - Klub agility Třešť oficiálně zahájil svou činnost 12.3.2002 s pouhými třemi členy. Začátky jsou vždy těžké. O vlastním cvičáku nemohla být ani řeč a tak se trénovalo v prostorách velkoskladu SD Jednota Třešť

Velký zlom nastal v roce 2006. Členská základna se rozrostla o řadu nových členů a město nám přidělilo pozemek pro zřízení vlastního cvičáku

Dnes má Klub agility Třešť  25 členů, kteří se  věnují agility, jezdí na závody a svůj klub krásně reprezentují.

 

věnujeme se různým i akcím:

Svatomartinský průvod 

            

ukázky agility na různých akcích 

 

                                         

                    

                    

 

 

psi, se kterými začínal vznikat klub 

                                      

Alex Kalis z Třeště             Apolon Kalis z Třeště                Cita                              Dyk Aites

Božena Kusá                      Lenka Lančová                     Věra Molcarová                Věra Molcarová

                            

Free z Vesničky u hranic           Ajax z Buchlovského zámku         Bren                            Rita

Věra Molcarová                          Věra Molcarová                        Šárka Dohnalová           Hana Nosková